Czym są odpady medyczne i jak się z nimi postępuje

Odpady powstają dosłownie wszędzie: w domu, biurze, zakładzie przemysłowym czy różnorodnych instytucjach. Mogą mieć jednak bardzo różny charakter, od typowych odpadów komunalnych, których usuwanie nie nastręcz a problemów, aż po odpady niebezpieczne. Jedną ze specjalnych grup stanowią odpady medyczne. Zobaczmy zatem, czym są i jak z nimi postępować.

Czym są odpady medyczne?

Odpady medyczne to ogólna nazwa na wszelkiego rodzaju odpady, które powstają w placówkach medycznych, weterynaryjnych i naukowych o charakterze medycznym. Znajdują się wśród nich zarówno zwykłe odpady medyczne, jak i odpady niebezpieczne oraz odpady biologiczne, często z niebezpiecznymi drobnoustrojami. Z tego względu żaden z nich nie powinien przedostać się do ogólnego środowiska, ponieważ mógłby spowodować skażenie ludności, zwierząt lub roślin.

Z tego względu odpady medyczne podlegają szczegółowym regulacjom, mówiącym o tym, w jaki sposób powinny być segregowane i składowane, a także odbierane i utylizowane. Mogą tego dokonywać tylko firmy, które posiadają specjalistyczne uprawnienia i odpowiedni sprzęt. We Wrocławiu zajmuje się tym EMKA, o której działalności można przeczytać więcej na stronie https://ekoemka.com.pl/odbior-odpadow-medycznych-wroclaw/.

Jak wygląda przechowywanie odpadów medycznych?

Zanim odpady medyczne zostaną odebrane przez zajmującą się tym firmę, powinny być składowane w odpowiedni sposób. Oznacza to, że muszą trafić do szczelnych, dobrze opisanych pojemników, z których nie będą miały szansy się wydostać — innymi słowy nie mogą mieć do nich dostępu osoby niepowołane czy zwierzęta, a także nie mogą być narażone na działanie warunków atmosferycznych.

Odbiór odpadów medycznych

Ze względu na to, że odpady medyczne zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, ich odbiór możliwy jest tylko przez dedykowaną firmę, która posiada specjalnie przeznaczony do tego sprzęt. Musi on być tak zabezpieczony, by nie narażał na niebezpieczeństwo ani zdrowia kierowcy i pracowników obsługujących odbiór odpadów, ani też środowiska.

Odbiór odpadów medycznych powinien zawsze odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Musi on zostać przygotowany indywidualnie dla każdego klienta i rygorystycznie przestrzegany.

Utylizacja odpadów medycznych

Utylizacja odpadów medycznych, podobnie jak ich transport, odbywa się na ściśle określonych zasadach. Może odbywać się tylko w wyspecjalizowanych w tym względzie zakładach przekształcania termicznego, które pozwalają na unieszkodliwienie wszystkich czynników niebezpiecznych, które znajdowały się w odpadach (takich jak bakterie, wirusy i inne drobnoustroje). W ten sam sposób neutralizowane są także przeterminowane leki, zużyte strzykawki i inne przedmioty medyczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here